banener web

Làm bảng hiệu ốp tấm 3D cao cấp

Tấm ốp 3D nói chung được chia ra làm 2 nhánh sản phẩm chính : tấm ốp quảng cáo 3D và tấm ốp trang trí nội thất 3D. Với mỗi nhánh sản phẩm đặc thù, chúng ta sẽ có những vật liệu để làm nên tấm ốp cũng khác nhau. Với dòng tấm ốp quảng cáo,do đặc tính thường được sử dụng ngoài trời, chúng ta sẽ thường dùng các loại vật liệu có tính bền vững tốt như mica,tole,inox…

Liên hệ báo giá: 0902.553.006
Liên hệ tư vấn